Geschiedenis Vlaardingen

Vlaardingen                                                                                                                                                                Vlaardingen ligt aan de Nieuwe Maas in het Rijnmondgebied. Al 6000 jaar geleden woonden er mensen op een rivierduin. De archeologische vondsten die men hier heeft gedaan zijn zo belangrijk, dat de periode 3500-2500 v.Chr. ook in de rest van Nederland en België wordt aangeduid als de tijd van de ‘Vlaardingencultuur’. Ook rond het begin van de jaartelling was Vlaardingen bewoond. Daarvan getuigen de oudste dam van Noordwest-Europa (rond 175 voor Chr.) en een sluis (ca. 70-100 na Chr.).

Graven van Holland
Omstreeks het jaar 1000 ontwikkelde Vlaardingen zich tot de belangrijkste plaats in het jonge graafschap Holland. Bij de plek waar begin achtste eeuw al een kerk had gestaan, stichtte graaf Dirk III een grafelijk hof en bouwde hij een burcht.
De grafelijke macht nam nog toe toen graaf Dirk III in 1018 bij Vlaardingen het keizerlijke leger versloeg. Eind elfde eeuw sloegen de graven hier zelfs hun eigen munten. Rond het midden van de twaalfde eeuw begon men er in opdracht van de graaf met de bouw van een immense tufstenen kerk.

Overstroming
Na de grote overstromingsramp die Vlaardingen op 21 december 1163 trof, werd de bouw van deze kerk gestaakt en nam de interesse van de Hollandse graven in Vlaardingen af. In 1273 kreeg Vlaardingen nog wel officieel stadsrechten, maar de stad groeide niet meer en behoorde rond 1400 tot de kleinste Hollandse steden.

Van haringstad tot industriestad
Op 2 juni 1574 werd Vlaardingen opnieuw door een grote ramp getroffen: watergeuzen legden in opdracht van Willem van Oranje de stad in as, zodat de oprukkende Spanjaarden zich er niet konden verschansen. In de zeventiende eeuw groeide de haringvloot uit tot de grootste ter wereld.
Eind negentiende eeuw liep de visserij terug, en kwam de industrie in het kielzog van Rotterdam tot bloei. Na de Tweede Wereldoorlog groeide Vlaardingen explosief. Hoewel er plannen waren om te komen tot een stad met maar liefst 120.000 inwoners, bedraagt het aantal inwoners anno 2007 ruim 72.000