1949-06-08 Wilhelmina Maria (Wil) van der Windt en 1e Adrianus Leonardus (Aad) van Bakel en 2e Arnoldus Franciscus (Arnold) Goddijn

1949-06-08 Wilhelmina (Wil) van der Windt (Persoonskaart)

1922-10-31 Willem Hubertus van de Windt (Persoonskaart voorzijde)

1922-10-31 Willem Hubertus van der Windt (Persoonskaart achterkant)

Foto van Wilhelmina (Wil) van der Windt geboren 1949-06-08

1949-06-08 Wilhelmina (Wil) van der Windt

1956-05-11 Extract van de inschrijving in het register van Rotterdam

1956-05-11 Extract van de inschrijving in het register van Rotterdam

1949-06-08 Foto’s van Wilhelmina (Wil) van der Windt

Familie Willem Hubertus 1922-10-31

Wilhelmina Maria (Wil) van der Windt ter Communie

Foto is genomen aan de Doklaan in het huis van Wilhelmina Huberta Maria (Mia) van der Windt

1988

1971-04-17 Huwelijk Wilhelmina Maria (Wil) van der Windt en Adrianus Leonardus (Aad) van Bakel

1971-04-17 Huwelijk Wilhelmina (Wil) van der Windt en Aad van Bakel

2006-06-08 Huwelijk Wilhelmina Maria (Wil ) van der Windt en Arnoldus Fransiscus (Arnold) Goddijn

2006-06-08 Wilhelmina van der Windt (Trouwkaart Wil en Arnold)

2006-06-08 Foto Wilhelmina Maria (Wil) van der Windt en Arnoldus Fransiscus Goddijn

1949-06-08 Wilhelmina van der Windt (Trouwfoto Wil en Arnold Goddijn)

2006-06-08 Trouwfoto Wilhelmina (Wil) van der Windt en Arnoldus Franciscus (Arnold) Goddijn

2014 Foto van de verjaardag dat Wilhelmina Maria  (Wil) van der Windt 65 jaar is geworden

2014 Verjaardag Wil 65

2015-07-02 Overlijden van Wilhelmina Maria (Wil) Goddijn – van der Windt

2015 Crematie van Wil

2015-07-03 Uittreksel uit de overlijdensakte van Wilhelmina Maria (Wil) Goddijn – van der Windt

2015-07-02 Uittreksel Overlijdensakte Wilhelmina (Wil) van der Windt

2023-11-23 Overlijden van Arnold Franciscus Goddijn